Zaproś Masters na Opolszczyźnie!

Śr. 29 — Pt. 31 maja 2019 r.

Ruszyła rejestracja na wizytę studyjną Zaproś Masters, która jest realizowany jako kontynuacja projektu „Zaproś nas do siebie!" 2018 w celu wykorzystania potencjału instytucji, które wzięły udział w projekcie oraz prezentacji procesu zmiany, jaki zaszedł w czasie trwania projektu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak tworzyć kulturę w małym miasteczku i wsi, czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości zapraszamy do spędzenia trzech dni z ekspertami w tej dziedzinie, czyli pracownikami Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, uczestniczących w zeszłorocznej edycji programu „Zaproś nas do siebie!”.

Wizyta studyjna na Opolszczyźnie ma na celu pokazanie, w jaki sposób wspierać społeczność lokalną niewielkiej gminy w aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, jak włączać mieszkańców w działania instytucji kultury, czerpiąc z tożsamości lokalnej.

Zapraszamy pracowników instytucji kultury, którzy chcą podnieść swoje kompetencje we współpracy ze społecznością lokalną, pracy z dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Pracowników ośrodków kultury z miejscowości wielokulturowych, mierzących się z problemem tworzenia czytelnej marki miejsca.

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli możliwość:

  • pogłębienia umiejętności skutecznego nawiązywania relacji ze społecznością lokalną pozwalającą na utożsamianie z miejscem, historią  i dziedzictwem kulturowym,
  • nabycia umiejętności skutecznego wykorzystania potencjału lokalnego w budowaniu oferty instytucji.

 

Termin: 29-31 maja 2019 r.  

Ilość miejsc: 20

Koszt: 250 PLN + 23% VAT (307 zł brutto)

W cenę wliczone są:

  • udział w wizycie studyjnej,
  • wyżywienie,
  • nocleg,
  • transport na trasie Opole - Dobrodzień - Popielów - Opole,
  • zaświadczenie o udziale w wizycie studyjnej.