Premierowa prezentacja badań i publikacji nt. domów kultury

Facebook Live
Pon. 14 grudnia 2020 r.   g. 11:00—13:00

Podsumowanie programu
Zaproś nas do siebie 2020!

Zapraszamy na premierową prezentację badań i publikacji nt. domów kultury oraz podsumowanie programu „Zaproś nas do siebie!”. Wydarzenie odbędzie się na fanpage'u Narodowego Centrum Kultury.

Program wydarzenia:
  • 11:00-11:10 – Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Wystąpienie Dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego nt. programu Zaproś nas do siebie! oraz przedstawienie Działań NCK na rzecz samorządowych instytucji kultury
  • 11:10-12:10 – 16 prezentacji instytucji, które wzięły udział w programie Zaproś nas do siebie! 2020.
  • 12:10-12:20 – Wystąpienie Dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego nt. badań i publikacji NCK dotyczących domów kultury.
  • 12:20-12:40 – Prezentacja badań i publikacji NCK dotyczących domów kultury – Grażyna Pol, Dział Badań i Analiza NCK
  • 12:40-13:00 – Podsumowanie. Oficjalne zakończenie wydarzenia.

Dołącz do nas na Facebooku

Premierowa prezentacja badań i publikacji nt. domów kultury

Premierowo zaprezentujemy wyniki kompleksowego badania domów kultury, które zawarliśmy w publikacji pt.: „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”. Opracowanie ujrzy światło dzienne na początku 2021 r., ale wybrane wnioski z badania przedstawimy Państwu już podczas prezentacji transmitowanej w internecie 14 grudnia.

Badanie, przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury w 2019 r., opracowane w roku bieżącym, jest próbą zrozumienia funkcji kulturalnych, społecznych i ekonomicznych, czyli tych, które pełni współcześnie dom kultury. Założyliśmy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju kalejdoskopem – chcieliśmy różne elementy z poziomu mikro, mezo i makro złożyć w szeroki obraz, którego nie zobaczylibyśmy, wybierając tylko jedną perspektywę.

Podsumowanie programu Zaproś nas do siebie! 2020

Zaproś nas do siebie! jest nieopłatnym ogólnopolskim programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury, skierowanym do samorządowych instytucji kultury. Zakwalifikowane do udziału w programie instytucje otrzymują kompleksowe wsparcie, które służy uatrakcyjnieniu ich oferty programowej, poprawieniu efektywności działań, wzmocnieniu  kompetencji w zakresie zarządzania oraz komunikacji w zespole. Know how – wiedzę teoretyczną i praktyczną przekazujemy uczestnikom programu w formie szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych, wizyt studyjnych, spotkań z ekspertami oraz udziału w ogólnopolskich wydarzeniach, które są platformą wymiany doświadczeń (np. Ogólnopolska Giełda Projektów).

14 grudnia podsumujemy tegoroczną edycję „Zaproś nas do siebie!”. Przedstawiciele instytucji biorących udział w programie, opowiedzą o tym, co zmieniło w ich instytucjach w trakcie programu.

W tym roku do udziału w projekcie komisja zakwalifikowała 16 instytucji: Miejski Dom Kultury w Brzezinach, Miejski Dom Kultury w Człuchowie, Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, Miejski Dom Kultury "Ligota" w Katowicach, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Ośrodek Kultury Górna w Łodzi, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji "PEGAZ" w Pieckach, Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim, Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Świdwiński Ośrodek Kultury
w Świdwinie, Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Dom Kultury Stare Babice w Zielonkach.