Wolontariat w Kulturze - kolejna edycja konferencji już 26 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie!

Muzeum Narodowe w Warszawie - Warszawa, al. Jerozolimskie 3
Pon. 26 listopada 2018 r.   g. 08:30—20:00

III Ogólnopolska Konferencja Wolontariat w Kulturze, której celem jest zaprezentowanie modelowych rozwiązań z zakresu wolontariatu i stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk, odbędzie się już 26 listopada w Warszawie. Wolontariat dla dziedzictwa, wolontariat młodzieżowy i wolontariat jako narzędzie kształcenia kadr kultury, to główne tematy tegorocznej edycji. W tym roku gościć będziemy ponad 150 uczestników, reprezentujących instytucje kultury z całej Polski.

Bogaty program tegorocznej konferencji składa się z dyskusji panelowych, sesji oraz warsztatów z praktykami wolontariatu. Wydarzenie rozpocznie zwiedzanie wystawy czasowej „Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018”.  Od samego rana uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wysłuchać wystąpień o programach wolontariackich prowadzonych z sukcesem na teranie całego kraju, ale również wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych. Trzy główne obszary (wolontariat dla dziedzictwa, dla młodzieży oraz dla kadr kultury), będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji z ekspertami. Na koniec konferencji przewidziano spotkanie dla uczestników mające na celu integrację i wymianę dobrych praktyk (restauracja aleje3).

Wszyscy eksperci i praktycy zgodnie podkreślają, iż bardzo ważne jest zapewnienie wolontariuszkom i wolontariuszom wiele swobody w realizowaniu projektów, co wpływa na utożsamienie się uczestnika z instytucją. Martyna Wasilewska z MNW podkreśla: Realizacja projektu wolontariackiego, czyli oddanie steru wolontariuszom, jest jednym ze sposobów na rozwój wolontariatu. Innym jest zadbanie o to, aby zadania były zróżnicowane i interdyscyplinarne – o tym opowie Maciej Jędrzejczak ze Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska". Wolontariat ma pomóc odnaleźć i rozwinąć potencjał uczestnika, co będzie miało wymierne korzyści dla działalności instytucji. Monika Marciniak z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaznacza, że osoby zaangażowane w wolontariat potrzebują poczucia, że realnie coś tworzą i mają wpływ na rzeczywistość. Ważne jest również zapewnienie wiedzy teoretycznej, tak, aby wolontariusze mogli w praktyce przyczynić się do rozwoju placówek związanych z kulturą. Będzie również mowa o wolontariacie osób z dysfunkcjami i zagrożonych wykluczeniem, a o tym aspekcie opowie Małgorzata Daniluk z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Po wystąpieniach dotyczących dobrych praktyk wolontariatu w kulturze, każdy z uczestników konferencji będzie miał możliwość porozmawiania z panelistami przy stolikach projektowych w sali edukacyjnej.

Druga część – dyskusje panelowe – zapewni gościom wgląd w działania wolontariackie m.in. Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Anna Kozioł), Małopolskiego Instytutu Kultury (Karolina Fidyk), Centrum Edukacji Obywatelskiej (Małgorzata Leszko), czy Centrum Myśli Jana Pawła II (Katarzyna Osior-Szot). Nie zabraknie również wystąpień przedstawicieli organizatorów konferencji : Narodowego Centrum Kultury (Magdalena Karowska-Koperwas), Citi Handlowego (Grzegorz Skibiński) i Muzeum Narodowego w Warszawie – Dziecięcej Rady Muzealnej (Anna Knapek). Podczas ostatniej części, składającej się z trzech modułów tematycznych do wyboru w formule warsztatowej oraz wizyty studyjnej w MNW, wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mieli znakomitą okazję do dyskusji, praktycznych ćwiczeń i wymiany dobrych praktyk. Warsztaty poprowadzą Katarzyna Asińska-Paluch, Karolina Dudek-Rączka, Karolina Kłosińska i Antoni Morawski, a wizytę studyjną - Sylwia Bielicka i wolontariuszka Muzeum, Martyna Wasilewska. Będziemy rozmawiać zarówno o wolontariacie akcyjnym jak i projektach długofalowych, od pomysłów lokalnych po inicjatywy międzynarodowe.

Jak przyciągnąć młodzież do wolontariatu? Kiedy wolontariat może odegrać istotną rolę w kształceniu kadr kultury? Jakie są formalno-prawne aspekty wolontariatu młodzieży? Jak opisuje się działalność wolontariacką w CV? Na te i inne pytania będziemy odpowiadać podczas konferencji. 

Dla wszystkich zajmujących się kulturą i wolontariatem konferencja w Muzeum Narodowym to punkt obowiązkowy w kalendarzach. Całodniowe wydarzenie zapewni gościom nie tylko ekspercką wiedzę na temat szeroko pojętych działań wolontariackich w kulturze, ale również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i dyskusji z praktykami w tej dziedzinie.

Biorę udział!

Wydarzenie, które zostało objęte honorowym patronatem prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest współorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowym. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Centrum Myśli Jana Pawła II i Narodowy Instytut Dziedzictwa, a współorganizatorem i gospodarzem – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Zobacz relację z II edycji Konferencji!