Włączanie w działania kulturalne osób g/Głuchych i słabosłyszących [SZKOLENIA STACJONARNE 20-22 września 2022]

Data publikacji: 29.08.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Szkolenie "Włączanie w działania kulturalne osób g/Głuchych i słabosłyszących" odbędzie się w dniach 20 - 22 września 2022 r. w Domu Pracy Twórczej w RadziejowicachJest adresowane do pracowników instytucji kultury pracujących z osobami g/Głuchymi i słabosłyszącymi, koordynatorów dostępności. 

Cele szkolenia:

 • poznanie specyfiki pracy z grupą osób g/Głuchych i słabosłyszących;
 • poznanie sposobów i możliwości tworzenia działań kulturalnych włączających osoby g/Głuche i słabosłyszące; 
 • poznanie dobrych praktyk dotyczących dostępności działań kulturalnych;
 • wymiana doświadczeń między pracownikami różnych instytucji kultury.  

W programie szkolenia pojawią się takie zagadnienia jak:

 • ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  i obowiązki instytucji kultury;
 • współpraca ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami;
 • projekty animacyjne włączające i angażujące osoby z dysfunkcją słuchu;
 • sposoby na przygotowanie dostępnego wydarzenia dla grup mieszanych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją słuchu;
 • sposoby promocji działań wśród osób z dysfunkcją słuchu;
 • przegląd dobrych praktyk w Polsce i na świecie. Wprowadzenie do procesu zapewniania dostępności oferty kulturowej (case study).