Fundusze na kulturę - źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych (17-19 maja)

cała Polska - cała Polska
Wt. 18 — Wt. 25 kwietnia 2017 r.
Cena biletu: 738 PLN
Fundusze na kulturę - źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych (17-19 maja)
Fot. Fot. stevebp CC0 license Fundusze na kulturę foto

Szkolenie jest adresowane do osób zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury (domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne, teatry), organizacjach pozarządowych prowadzących działania w zakresie kultury oraz komórkach organizacyjnych samorządów terytorialnych zajmujących się sprawami kultury i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych. Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy osoby nie posiadające doświadczenia w pozyskiwaniu środków dotacyjnych, reprezentujące podmioty działające lokalnie.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy na temat obszarów wsparcia i możliwości finansowania inwestycyjnych i nieinwestycyjnych projektów kulturalnych w oparciu o programy wspólnotowe, fundusze strukturalne oraz pozostałe źródła finansowania.

Osoby uczestniczące w szkoleniu nabędą wiedzę na temat:

 • możliwości uzyskania dofinansowania projektów kulturalnych w ramach programów wspólnotowych na lata 2014-2020;
 • możliwości uzyskania dofinansowania projektów kulturalnych w ramach funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2014-2020;
 • pozostałych środków umożliwiających dofinansowanie działalności kulturalnej, w tym nie adresujących bezpośrednio swojej oferty do podmiotów sektora kultury.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą następujące umiejętności:

 • samodzielnego poszukiwania informacji o źródłach finansowania działalności kulturalnej;
 • wypełniania kluczowych elementów wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zmiany w finansowaniu instytucji kultury wymuszają poszukiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację ambitnego programu. O ile część funkcjonujących od lat funduszy dofinansowujących działalność kulturalną jest znana i rozpoznawana, równolegle funkcjonuje wiele programów dotacyjnych nie promujących szerzej swojej działalności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane także te mniej znane, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego funduszu i ubieganie się o środki na realizację zaplanowanych zamierzeń.

 

Warsztat prowadzi: Michał Pawlęga

Ilość godzin: 15

Liczba uczestników: 20 osób

Termin: 17-19 maja 2017

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Irmina Recka-Wyżga , irecka@nck.pl, tel. 22 21 00 117, 518 332 896

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 18-25 kwietnia 2017 (aktywny w trakcie trwania rekrutacji, z wyjątkiem 22 kwietnia (sobota). Tego dnia formularz będzie całkowicie niedostępny od godziny 00:00 do późnych godzin wieczornych. W tym czasie nie będzie możliwe wypełnianie ankiet

Kryterium wyboru: decyduje kolejność zgłoszeń

Koszty

 • 600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania (pokoje 2-osobowe) w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd spod PKiN (przy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT) w Warszawie do Radziejowic.

W cenę szkolenia  wliczone są:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - Radziejowice - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mejlowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w dniu 26 kwietnia 2017. Termin dokonania wpłaty do 2 maja 2017 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Fundusze na kulturę"