Znamy uczestników Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących

Data publikacji: 22.09.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury (NCK) zakończyło i rozstrzygnęło nabór do pilotażowej edycji Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Ekspercki zespół oceniający zgłoszenia zdecydował o zaproszeniu do projektu sześciu instytucji kultury, które przy realizacji praktyk otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony  NCK oraz Fundacji Kultury bez Barier. Uczestników projektu przedstawiamy poniżej.

Instytucje zostały wybrane na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie Naboru, takich jak: ocena merytoryczna, dostępność instytucji oraz doświadczenie w realizacji działań włączających osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby g/Głuche i słabosłyszące.

Pod koniec września, na portalu prakujwkulturze.nck.pl pojawią się przygotowane przez instytucje biorące udział w projekcie oferty praktyk, na które będą mogli aplikować kandydaci.

Więcej o projekcie Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących

Uczestnicy projektu wyłonieni w wyniku otwartego naboru:

Lp.

Wnioskodawca

1.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

2.

EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi

3.

Galeria Labirynt w Lublinie

4.

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

5.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

6.

WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie

Projekt ma na celu umożliwienie praktykantom ze szczególnymi potrzebami, reprezentującymi społeczność g/Głuchych i słabosłyszących  podwyższanie kwalifikacji, rozwój kompetencji oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a tym samym wejście na rynek pracy w kulturze.

Ścieżka pilotażowa zakłada wsparcie również dla instytucji kultury w zakresie poszerzania dostępności instytucji i prowadzonych przez nią działań oraz odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia na praktyki osoby g/Głuchej lub słabosłyszącej. Są to między innymi: trzydniowe, bezpłatne szkolenie stacjonarne w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, stanowiące wprowadzenie do realizacji praktyk, artykuły i manuale na temat komunikacji i zatrudniania osób g/Głuchych i słabosłyszących oraz konsultacje eksperckie online w trakcie trwania projektu.