Staże w instytucjach kultury | Nabór dla instytucji | Edycja Letnia 2017

cała Polska - cała Polska
Sob. 29 kwietnia — Niedz. 14 maja 2017 r.
Staże w instytucjach kultury | Nabór dla instytucji | Edycja Letnia 2017
kot w krawacie

Działasz w sektorze kultury? Szukasz nowych współpracowników? Zapraszamy do udziału w programie Staże w instytucjach kultury! Program od ponad 10 lat łączy instytucje, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z branży kultury ze studentami i absolwentami, którzy chcą związać swoją karierę z kulturą. Nabór dla instytucji trwać będzie od 29 kwietnia do 14 maja. Edycja Letnia trwa od 1 czerwca do 30 września.

Do głównych celów programu należą umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury, przygotowanie nowej, kompetentnej kadry  dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji. Rozpoczynamy nabór do Edycji Letniej 2017. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów. 

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA (aktywny w czasie trwania naboru), w którym oprócz danych kontaktowych trzeba zawrzeć następujące informacje:

  • Preferowana długość i termin stażu oraz przewidywany tryb realizacji stażu: staż nie może trwać dłużej niż 4 miesiące. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin w obrębie czasu trwania Edycji Letniej.

  • Liczba oferowanych staży: można przyjąć więcej niż jednego stażystę. Należy jednak pamiętać, że instytucja/dział przyjmujący stażystę udostępnia stanowisko pracy, określa profil stażu (skoncentrowanego na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.

  • Opiekun stażu: opiekun stażu będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu stażu i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu ze stażystą przed rozpoczęciem stażu. Opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg stażu oraz wymianę informacji z NCK.

  • Oferta dla stażysty: (zakres obowiązków/cel stażu/umiejętności jakie nabędzie stażysta): jest to właściwa część oferty stażowej, na podstawie której kandydaci będą wybierać miejsca odbywania przez siebie stażu.

  • Preferowane kierunki studiów kandydatów: w programie biorą udział studenci i absolwenci studiów artystycznych lub humanistycznych związanych z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia.

  • Dodatkowe wymagania wobec kandydatów: (znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera): ta część nie jest obowiązkowa. Należy ją wypełnić jeśli znajomość języka lub konkretnych programów specjalistycznych będzie realnie wykorzystywana podczas stażu.

UWAGA!!! Informacja dotycząca preferowanej długości stażu, oferty stażowej, preferowanych kierunków studiów i dodatkowych wymagań wobec kandydatów zostanie opublikowana wraz z listą instytucji przyjmujących na staże. Na podstawie tych danych kandydaci będą wybierać miejsca odbywania przez siebie staży.

NCK zastrzega sobie prawo nie skierowania studentów na rozmowy kwalifikacyjne, w wypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczestników o wymaganych przez instytucję kwalifikacjach.

Po zakończeniu obu naborów, w dniach 29-31 maja wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów: plan stażu oraz list rekomendujący sporządza opiekun stażu, a sprawozdanie ze stażu stażysta. Wzory dokumentów można pobrać z zakładki Staże w instytucjach kultury - Dokumenty do pobrania po lewej stronie.

Staże są bezpłatne.

Zapoznaj się z regulaminem! Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej projektu.

Kontakt: Anna Ładna, tel.: (22) 2 100 132, e-mail: aladna@nck.pl