Spotkanie informacyjne dla praktykantów

Data publikacji: 27.09.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zapraszamy osoby g/Głuche i słabosłyszące na spotkanie online, które ma na celu omówienie możliwości udziału w ścieżce pilotażowej projektu Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Spotkanie poprowadzą koordynatorki projektu ze strony Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Kultury bez Barier oraz zaproszona ekspertka – Monika Brzykca.    

Termin: 2 października 2023r.

Godzina: 13:00 – 14:30

Platforma: Zoom

Dostępność: tłumaczenie na PJM oraz polski język foniczny, napisy na żywo (generowane przez platformę Zoom)

Spotkanie to będzie okazją do:

  • Przedstawienia założeń ścieżki pilotażowej projektu Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych
    i słabosłyszących
  • Omówienia sposobu zgłaszania się na praktyki
  • Odpowiedzi na Wasze pytania i rozwiązanie ewentualnych wątpliwości związanych z udziałem w projekcie

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy zarejestrować się używając formularza dostępnego pod poniższym linkiem: https://spotkanieglusi.webankieta.pl/

Jeśli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy technicznej lub dodatkowych ułatwień komunikacyjnych podczas spotkania, proszę o kontakt z nami z wyprzedzeniem, abyśmy mogli zapewnić odpowiednie wsparcie.

Celem Projektu jest:

  • wsparcie instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji praktyk dla osób g/Głuchych
    i słabosłyszących,
  • umożliwienie g/Głuchym i słabosłyszącym studentom i absolwentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w sektorze kultury,

zwiększanie dostępności kultury dla różnych grup odbiorców oraz włączanie do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych osób z niepełnosprawnościami. 

Regulamin Projektu w tłumaczeniu na PJM znajdziecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=hUDVuKVqICk

W razie pytań lub dodatkowych informacji, proszę o kontakt:

Katarzyna Gulej

e-mail: kgulej@nck.pl