Ostatnia szansa na staż! [NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY]

Cała Polska
Wt. 13 — Niedz. 18 listopada 2018 r.

Edycja Jesienno-Zimowa trwa od 5 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Nabór uzupełniający: 13- 18 listopada 2018 r.

To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w Edycji Jesienno -Zimowej programu Staże w instytucjach kultury! Nabór uzupełniający trwa do 18 listopada!

Udział w programie to możliwość odbycia bezpłatnego stażu w jednej z organizacji działających w kulturze. Odbycie stażu umożliwia poznanie branży od kuchni, nawiązanie pierwszych bądź nowych kontaktów zawodowych. Każdy stażysta po zakończeniu stażu otrzyma zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury oraz możliwość udziału w szkoleniu! Jakie oferty czekają na Was w naborze uzupełniającym?

Na przyszłych archiwistów czekają staże w lubelskim Archiwum Państwowym Muzeum na Majdanku oraz opolskim Archiwum Państwowym. Obie oferty dają możliwość poznania funkcjonowania archiwów. Znajomość języka niemieckiego może okazać się przydatna. W Opolu staż oferuje również Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II. W Dziale Promocji Biblioteki można zapoznać się z tworzeniem i prowadzeniem skutecznych działań edukacyjno-kulturalnych oraz efektywnym działaniem w mediach społecznościowych.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zachęca nie tylko ciekawą ofertą stażową, ale również pięknymi okolicznościami architektonicznymi i przyrodniczymi! Oferta stażowa muzeum obejmuje Dział Edukacji oraz Dział Zbiorów Dawnych.

Staż z zakresu edukacji i historii sztuki oferuje również Muzeum Okręgowe w Toruniu. Na największych łasuchów, którzy chcą się rozwijać w zakresie historii, ochrony dóbr kultury, etnologii, kulturoznawstwa czeka staż w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa.

Na miłośników astronomii czekają dwie oferty stażowe z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Do zadań stażysty w Dziale Astronomicznym należeć będą pomoc w oprowadzaniu po obserwatorium, a także pomoc w tworzeniu nowych pokazów. Po stażu w Dziale Administracji i Organizacji Widowni stażysta zapoznana się ze specyfiką pracy w planetarium i obserwatorium, zdobędzie umiejętność pracy z klientem praz tworzenia strategii promocji.

Na osoby gotowe na wyzwania czeka staż w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz jego Oddziałach: Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach oraz Muzeum Archeologicznym w Wiślicy.

Dział programowy Grajewskiego Centrum Kultury zaprasza z kolei do wspólnego inspirowania mieszkańców do podejmowania działalności lokalnej.

W stolicy czekają na zgłoszenia jeszcze dwie organizacje. Na osoby, które chcą zdobyć doświadczenie z zakresu organizacji wystaw, bezpośredniej pracy z artystami oraz pozyskać wiedzę na temat funkcjonowania galerii sztuki, czeka staż w Galerii Le Guern. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem samorządowej instytucji kultury - od strony kadr i płac lub finansowo- księgowej. Wiedza z zakresu ekonomii, administracji, rachunkowości może okazać się potrzebna.