Dokumenty do pobrania

Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów:

  • PLAN STAŻU (przygotowuje opiekun stażu, dokument musi być podpisany przez opiekuna oraz stażystę) - najpóźniej dwa tygodnie od rozpoczęcia stażu.
  • SPRAWOZDANIE ZE STAŻU (przygotowuje i podpisuje stażysta) - najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu.
  • LIST REKOMENDUJĄCY (przygotowuje i podpisuje opiekun stażu, bądź kierownik działu/dyrektor instytucji) - najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu.

Do Narodowego Centrum Kultury należy dostarczyć KOPIE trzech dokumentów (np. skany podpisanych dokumentów). Oryginały powinny trafić do pracodawcy lub stażysty (zależnie od rodzaju dokumentu).

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
z dopiskiem: Staże w instytucjach kultury

lub na adres e-mail: aladna@nck.pl

UWAGA!!! Zaświadczenia od Narodowego Centrum Kultury są wysyłane na adres korespondencyjny podany w formularzu naboru dla stażystów. W przypadku zmiany adresu należy o tym poinformować: aladna@nck.pl