“Projektowanie Uniwersalne Kultury” - spotkanie informacyjne

Data publikacji: 28.03.2024
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Wszystkich zainteresowanych projektem “Projektowanie Uniwersalne Kultury”, którego celem jest zwiększanie dostępności  i włączanie osób ze szczególnymi potrzebami w działania instytucji kultury, zapraszamy na spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku, w godzinach 10:00 - 12:00 . Spotkanie odbędzie się  za pośrednictwem Microsoft Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy kliknąć w poniższy link.

Projektowanie uniwersalne - spotkanie informacyjne online

Link do spotkania

Spotkanie odbędzie się bez tłumacza PJM. W aplikacji Teams jest natomiast możliwość włączenia napisów generowanych na żywo (w górnym menu: Więcej działań – Język i mowa – Włącz napisy na żywo).

Podczas spotkania zaprezentujemy cele i strukturę projektu, omówimy poszczególne jego zadania i komponenty projektu oraz wyjaśnimy wątpliwości związane z prowadzonym przez NCK do 15 kwietnia naborem wniosków w konkursie do Zadania 1 - Przedsięwzięcia szkoleniowo-grantowego. Przedstawimy także szerzej program Pakietu szkoleń - dostępność instytucji kultury. Projekt ma złożoną strukturę i oferuje różnego typu wsparcie różnym typom podmiotów działających w obszarze kultury, dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządowych i państwowych instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych.

 Ramowy program spotkania:

  1. Przedstawienie projektu i zespołu
  2. Ogólna informacja o projekcie i mechanice jego realizacji
  3. Kontekst i omówienie Modelu dostępności
  4. Omówienie zadania wsparcia grantowego i mechaniki jego realizacji
  5. Omówienie przedsięwzięcia szkoleniowego
  6. Omówienie przedsięwzięcia grantowego
  7. Działania szkoleniowe realizowane w ramach projektu
  8. Harmonogram realizacji zadania
  9. Pytania i odpowiedzi

 “Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury” to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.