Przemysły kreatywne wreszcie w Programie Rozwoju Przedsiebiorstw!

Data publikacji: 13.01.2015
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Na początku 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, który określa priorytety gospodarcze z zakresu Badań, Rozwoju i Innowacji (B+R+I) oraz przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym. 

Dzięki staraniom MKiDN “Inteligentne technologie kreacyjne” to nowa, dziewiętnasta specjalizacja obejmująca branże przemysłów kultury i kreatywnych (PKK), która zostanie wpisana na Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obejmie ona: wzornictwo, gry komputerowe i sferę audiowizualną (dźwięk i obraz)*.

W świetle statystyk dotyczących sektora kreatywnego w Polsce wybór specjalizacji wydaje się uzasadniony. Według danych ONZ i UNCTAD na temat gospodarki kreatywnej, naszym najchętniej kupowanym produktem jest właśnie wzornictwo. Pod względem eksportu produktów wzornictwa znajdujemy się w pierwszej dziesiątce krajów na świecie**. Poza tym w latach 2009 - 2011 to właśnie podmioty związane z designem i projektowaniem mody odnotowały największą dynamikę przychodów, która wyniosła ok. 260%. Podobnie jest, jeśli chodzi o przyrost liczby pracujących w branży osób: w przypadku designu wyniósł on aż 124%***.

Rys: Liczba małych, średnich i dużych podmiotów z branż kreatywnych na tle dynamiki przychodów i liczby pracujących, 2013 (Źródło: Kreatywny łańcuch - powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce)

Z powyższego wykresu wynika, że zarówno produkcja audiowizualna, jak i oprogramowanie i gry komputerowe także mają się dobrze, notując znaczący wzrost.

W 2012 r. Polska sprzedała dobra kreatywne za ponad 5 mld USD, zajmując 22. miejsce na świecie i wyprzedzając m.in. Szwecję, Danię, Rosję i Irlandię. Polska jest odpowiedzialna za 1,6% światowego obrotu usługami i 1,1% dobrami kreatywnymi. W latach 2003 - 2011 eksport usług kreatywnych w Polsce wzrósł aż o 1025%, a dóbr kreatywnych o 120%, zaś największymi odbiorcami tych dóbr są Niemcy i Wielka Brytania.

Warto podkreślić, że rozwój jednych gałęzi sektora może być stymulujący dla innych, okazuje się bowiem, że istnieje silny związek pomiędzy lokalizacją sektora kreatywnego a potencjałem kulturowym, które wzajemnie się napędzają. Kultura działa tak naprawdę jak dźwignia: tam, gdzie funkcjonuje wiele instytucji kultury i gdzie uczestnictwo w kulturze jest wyższe, intensywniej rozwija się produkcja dóbr kreatywnych. Powinien to być sygnał dla rządzących, że zwiększenie nakładów na kulturę (które nota bene w ostatnim roku spadły) z dużą dozą prawdopodobieństwa przełoży się na intensywny wzrost tych branż kreatywnych, które wygenerują największy przychód dla gospodarki. Z badań wynika, że niewystarczające środki finansowe to rzeczywiście podstawowa bariera rozwoju sektora kultury i kreatywnego. Można mieć więc nadzieję, iż wpisanie PKK do priorytetów gospodarczych spowoduje jej obniżenie.


*http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/przemysly-kreatywne-gospodarcza-specjalizacja-polski-5176.php
**A. Sabat, Branża kreatywna w Polsce, projekt “Kreo Arte Regionalis - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych”;
*** Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Stanisław Szultka (red.), Gdańsk 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Przygotowała: Anetta Janowska