Monika Dubiel

Data publikacji: 22.03.2011
1 minuta

dziennikarka, psycholożka i filolożka hiszpańska, osoba niewidoma (wzrok zaczęła tracić w dzieciństwie), konsultantka rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku i moderatorka spotkań poświęconych kulturze i jej dostępności. 

Od 2016 prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji kultury  poświęcone sposobom udostępniania oferty osobom z dysfunkcją wzroku. W trakcie studiów wielokrotnie wyjeżdżała na stypendia zagraniczne w tym do: Hiszpanii, Rosji, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Odbyła także praktyki we Włoskim Związku niewidomych oraz w Ambasadzie RP w USA.  Czas wolny wypełnia podróżami, w trakcie których z upodobaniem sprawdza dostępność kultury zarówno w tak odległych zakątkach świata jak Syberia i Andy  jak i na rodzimym Śląsku czy Podlasiu.