Projekty

Formularz wyszukiwania w ramach: Projekty
Archiwum:
Historia muzyki polskiej
 archiwum

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o muzyce polskiej i jej historii. Narodowe Centrum Kultury realizuje projekt poprzez: audycje radiowe, cykl wydawniczy, cykl e-booków, cykl koncertów...

Mapa kultury
 archiwum

Przebudowujemy stronę, prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy niebawem!

Murale Polskiej Niepodległości
 archiwum

100 szkół, 10 murali i wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości! W wyjątkowym, 2018 roku, Narodowe Centrum Kultury ogłasiło konkurs...

Nagroda im. Jerzego Giedroycia
 archiwum

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego...

Nagroda im. Oskara Kolberga
 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia...

Nagroda K. Moczarskiego
 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 archiwum

Program ustala kierunki interwencji i alokacje środków na działania wchodzące w jego skład, które umożliwią jak najszerszy, społeczny dostęp do książki.

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica
 archiwum

Kampania społeczno-edukacyjna "Styczeń wolności" została poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Prawo do kultury
 archiwum

Projekt „Prawo do kultury” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Śpiewająca Polska
 archiwum

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem,...