Pamiętam. Katyń 1940

Kampania społeczno-edukacyjna Pamiętam. Katyń 1940 jest ukierunkowana nie tylko przekazanie prawdy historycznej, ale także pobudzenie do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu.

Działania podejmowane przez Narodowe Centrum Kultury wykraczają poza obszar medialny. Obok akcji billboardowej, spotów telewizyjnych i radiowych, wspieramy i realizujemy projekty z partnerami lokalnymi.