Data publikacji: 01.01.2010
Średni czas czytania 13 minut
drukuj
Publikacje Wojciech Materski, Mord katyński. 70 lat drogi do prawdy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2010  Nowa książka profesora Wojciecha Materskiego skierowana jest do uczniów,...

Wojciech Materski, Mord katyński. 70 lat drogi do prawdy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2010 

Nowa książka profesora Wojciecha Materskiego skierowana jest do uczniów, studentów i nauczycieli. Towarzyszący jej audiobook zatytułowany Mord katyński. Dokumenty zbrodni zawiera wybór kilkudziesięciu dokumentów wraz z komentarzami, czytanych przez aktorów - Olgierda Łukaszewicza i Jacka Rezenka. Bazą dla publikacji stało się czterotomowe wydawnictwo pt. Katyń. Dokumenty zbrodni, które ukazywało się staraniem NDAP w latach 1995-2006.

 

Allen Paul, Katyń, Świat Książki 2006Katyn

Paul Allen opowiada historię trzech rodzin: Hoffmanów i Pawulskich ze Lwowa oraz Czarnków z Krakowa. W każdej z nich zamordowano męża : adwokata, zawodowego oficera, lekarza. Autor dokładnie opisuje przyczyny, dzieje i próby zafałszowania Zbrodni Katyńskiej przedstawiając rodzinne tragedie na szerokim, sumiennie udokumentowanym tle polskiej historii od 1939 po 1992 rok, gdy władze rosyjskie wreszcie opublikowały „Rozkaz nr 13”, w którym Stalin osobiście nakazał rozstrzelać polskich jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

 

WładimirKatyn2 Abarinov, Oprawcy z Katynia, Znak 2007

Rosjanin Władimir Abarinow przeprowadził własne dochodzenie w sprawie zbrodni katyńskiej śledząc katyńską tajemnicę od momentu jej ujawnienia, przez próby zrzucenia odpowiedzialności na nazistów i kłamstwa na ten temat utrwalane aż do czasów współczesnych. W Oprawcach z Katynia Abarinow ukazał ogrom i perfidię fałszerstw dotyczących zbrodni na polskich jeńcach. Spisał wiele relacji nieżyjących już świadków i sprawców mordu. Wystawił niezwykle surową moralną ocenę oprawcom polskich oficerów i policjantów. Książka uświadamia ogromną wagę zbrodni i ukazuje bolesną prawdę ukrytą w katyńskich mogiłach.

 

INDEKS REPRESJONOWANYCH, tom I. Rozstrzelani w Katyniu, Ośrodek KARTA

Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich.

 

Stanisław M. Jankowski Czterdziestu, co godzinę, Polska Fundacja Katyńska 2002Katyn3

Książka związana jest z tragedią katyńską, autor publikuje dokumenty z tzw. Archiwum Robla, powstałego w sposób konspiracyjny w 1943 r. w krakowskim Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. W Instytucie tym znalazły się m.in. dokumenty osobiste, pamiętniki, zapiski, ujawnione w 1943 r. podczas ekshumacji w Katyniu, przeprowadzonej przez Niemców. Ich odpisy, stanowiące zawartość Archiwum Robla, ukryte za stropową belką, najpierw przed Niemcami, a później, po 1945 r., przed służbami specjalnymi ZSRR i PRL, zostały ujawnione dopiero w 1991 roku. Autor książki, Stanisław M. Jankowski (ur. 1945), od lat związany z Instytutem Katyńskim w Polsce oraz Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Katyńskiej, jest znanym publicystą i historykiem, m.in. autorem książek o Armii Krajowej, generale Leopoldzie Okulickim, emisariuszu Janie Karskim... "Czterdziestu co godzinę", to książka potwierdzająca jego wiedzę oraz dociekliwość w ujawnianiu kulis zbrodni katyńskiej.

 

Witomiła Wołk-Jezierska, ... Przychodzisz Gdy Myślę Katyń, Nortom 2007

Zbiorek poezji zawiera wizję Katania w oczach artysty plastyka. Za jego pomocą autorka pragnie oddać hołd wszystkim oficerom Wojska Polskiego, ofiarom „okrutnej, wyrafinowanej zbrodni Katyńskiej”. W szczególności tomik jest uhonorowaniem przyjaciół ojca poetki - wykładowców Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema w Zambrowie, zamordowanych w Katyniu i Charkowie: por. Antoniego Wiśniewskiego, por. Franciszka Cemirskiego, por. Jana Medyńskiego, kpt. Mieczysława Wronkę, kpt. Leona Meleszkiewicza, kpt. Tadeusza Świderskiego, por. Jana Wieczorka i por. Mieczysława Bochenka.

 

Andrzej MulaKatyn4rczyk, Katyń. Post mortem, Wydawnictwo MUZA S.A 2007

Książka przedstawia losy trzech kobiet - matek, żon i córek polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku w lesie katyńskim przez NKWD. Andrzej Wajda docenił w tej historii motyw beznadziejnego czekania rodzin zamordowanych oficerów na ich powrót do domu, na jakiekolwiek wieści. Pozwoliło to Wajdzie na wykorzystanie podczas pracy nad filmem własnych doświadczeń - jego ojciec Jakub, oficer Wojska Polskiego, zginął w Katyniu. Według Wajdy, główną inspiracją do pracy nad filmem były dla niego przeżycia matki, która nie przyjmowała do wiadomości, że jej mąż zginął i jeszcze w 1945 roku czekała na jego powrót do domu.

 

Andrzej Leszek Szczeniak, Katyńska zbrodnia, Wydawnictwo Encyklopedyczne 2004katyn5

Katyńska zbrodnia jest doskonałym, precyzyjnym opracowaniem przybliżającym grozę i potworność zbrodni katyńskiej (...) Jest to przechodzący ludzkie pojęcie obraz - skondensowanie zła, totalne kłamstwo, upodlenie człowieka i podeptanie wszystkich jego praw. Do tej potworności dołączyły się największe mocarstwa świata, godząc się na milczenie, na zafałszowanie prawdy. Do dzisiaj ta wielka zbrodnia ludobójstwa nie została rozliczona, osądzona i napiętnowana. Żaden trybunał międzynarodowy nie zajął się sprawą katynizmu (...) W zbrodniach zorganizowanych na "katyńską modłę" zginęło w XX wieku ponad 1 mln ludzi (...)

 

Alina Siomkajło, Katyń w pomnikach świata, Rytm 2003

Album przedstawia ponad 300 pomników i tablic katyńskich w Polsce i na świecie - informacje dotyczące ich lokalizacji w czasie i przestrzeni, historię powstania oraz nazwiska fundatorów i twórców.Uwzględniono też inne formy upamiętnień takie jak repliki i stylizacje obrazów Matki Boskiej Kozielskiej i Katyńskiej czy cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Muzeum Katyńskie w Warszawie oraz tablice pamiątkowe w kościołach i na cmentarzach. Album uzupełnia obfita dokumentacja fotograficzna (ponad 400 zdjęć) pozwala poznać walory estetyczne upamiętnień katyńskich i treść umieszczonych na nich inskrypcji. Całość stanowi swoistą dokumentację ofiarności i patriotyzmu tysięcy Polaków, rozsianych po całym świecie, którzy nie pozwolili, by pamięć o Katyniu uległa zagładzie.

 

Katyń. Dokumekatyn6nty zbrodni t.I-III, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 1995

Każdy tom zawiera dokumenty źródłowe od pierwszych dyrektyw z września 1939 r., decyzji o "najwyższym wymiarze kary", dokumenty dotyczące zagłady oficerów i policjantów polskich będących jeńcami wojenni i przebywających w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz dokumenty pochodzące z archiwów rosyjskich obejmujące okres od lipca 1940 r. do marca 1943. Kolejne tomy materiałów źródłowych dotyczą przebiegu zbrodni i losów ocalałych jeńców oraz "sprawy katyńskiej" w jej reperkusjach międzynarodowych. Liczne aneksy zawierają listy z obozów, notatki pisane przez jeńców, wspomnienia i pamiętniki. Zgromadzona dokumentacja jako całość obrazuje zagładę - kulminację tragedii - zwanej umownie katyńską. Można sądzić, że źródła te pozwolą na weryfikację wielu dotychczasowych ustaleń i zainspirują także nowe badania.

 

kola

Andrzej Kola, Archeologia zbrodni, Wydawnictwo UMK , Grudzień 2005

Książka prof. Andrzeja Koli, który na zlecenie Rady OPWiM kierował ekipą polskich specjalistów prowadzących w latach 1994-1996 badania na terenie kwartału parku leśnego w Charkowie, w miejscu, gdzie NKWD ukryło szczątki zamordowanych oficerów WP z obozu specjalnego NKWD w Starobielsku oraz przypuszczalnie z więzień zachodnich obwodów Ukrainy (z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej), przybliża historię i wyniki prowadzonych prac. Niemal codziennie przynosiły one znaczące odkrycia i w sposób dla nas nieoczekiwany odsłaniały mechanizmy zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na obywatelach Rzeczypospolitej.

 

 

klamstwo

 

Jacek Wilamowski, Kłamstwo stulecia. W cieniu Katynia, Agencja Wydawnicza Cinderella Books Andrzej Zasieczny 2004

Zbrodnię w Lesie Katyńskim oraz w Charkowie i Kalininie przez ponad 50 lat otaczało kłamstwo i zmowa milczenia. W kwietniu - maju 1940 roku na polecenie Stalina i bolszewików - wymordowano ponad 22 000 więźniów politycznych, głównie oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji Państwowej, w większości przedstawicieli inteligencji.

 

 

 

Stanisław Mikke, Śpij mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Rytm 1998

Książka Stanisława Mikke "Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie, Miednoje", niezwykle starannie wydana wysiłkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, bogato ilustrowana unikatowymi fotografiami, opatrzona wstępem Zbigniewa Brzezińskiego, dokumentuje jeden z ostatnich etapów katyńskiego dramatu: prace ekshumacyjne, prowadzone od 1991 r. w miejscach kaźni, najpierw jako część śledztwa Naczelnej Prokuratury Wojskowej ZSRR, później w celu założenia polskich cmentarzy wojskowych. Autor, początkowo tylko dziennikarz, obserwator, szybko stał się pełnoprawnym członkiem polskiej misji. Własnymi rękami wydobywał z dołów szczątki pomordowanych, składał w bratnich mogiłach przestrzelone czaszki, dzielił wszystkie fizyczne i psychiczne trudy kolejnych ekspedycji.

Wołk-Jezierska

 

Witomiła Wołk-Jezierska, Kulisy Zbrodni Katyńskiej, Nortom 2005

Autorka w oparciu o dokumenty ukazała ogrom zbrodni popełnionej przez rosyjskien NKWD na polskich oficerach i policjantach oraz działania władz rosyjskich i polskich, niektórych stowarzyszeń i osób, które doprowadziły do tego, że do dzisiaj sprawcy zbrodni katyńskiej nie zostali osądzeni i ukarani, a ofiary zbrodni nie zostały godnie pochowane w Ojczyźnie i odpowiednio uhonorowane.

 

 

 

 

 Bratko Józef, Dlaczego zginąłeś, prokuratorze?, Kraków 1997

 

 

   

 

 

 

 Madajczyk Czesław, Dramat katyński, Warszawa 1989  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czesław Grzelak, Kresy w czerwieni 1939, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001

 

    

 

 

 

 

Stepek Jan, Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paryż 1990 

 

 

 

 

Jażborowska Inessa, Jabłokow Anatolij, Zoria Jurij, Katyń. Zbrodnia chroniona tajemnicą państwową., Warszawa 1998

 

 

 

 

 

Lebiediewa Natalia, KATYŃ, Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Trznadel Jacek, Powrót rozstrzelanej armii, Warszawa 1994

 

 

  

 

 

 

Ewa Gruner-Żarnoch, Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, Szczecin 2001 

 

 

 

 

Stanisław M. Jankowskiego i Edward Miszczak, Powrót do Katynia, Rzeszów 1990

 

 

 

 

 

 

Wołągiewicz Ryszard, Katyń w albumach rodzinnych, Szczecin 1991 

 

 

 

 

 

Tucholski Jędrzej, Mord w Katyniu, Warszawa 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieńkowski Tadeusz, Droga polskich żołnierzy do Katynia, Miednoje Piaichatek i..., Warszawa 2000 

 

 

 

 

 

Stanisław M. Jankowski i Ryszard Kotarba, Literaci a sprawa katyńska – 1945, Kraków 2003