W Polskę jedziemy: GDAŃSK-ORUNIA i GDYNIA-CHYLONIA

ORUNIA i CHYLONIA to nazwy rodzime, dlatego poprawnie wymawiamy je tak jak inną rodzimą nazwę GDYNIA: ORUNIA [oruńa], CHYLONIA [chylońa] – jak GDYNIA [gdyńa] (nie wymawiamy jej tak jak Dania czy Hiszpania, a więc nie [oruńja], nie [chylońja]). Odmieniamy te nazwy również jak nazwy rodzime, czyli z jednym -i na końcu: ORUNIA, CHYLONIA – dojeżdżamy do ORUNI, zbliżamy się do CHYLONI, przyglądamy się ORUNI i CHYLONI, opisujemy ORUNIĘ i CHYLONIĘ, podziwiamy niebo nad ORUNIĄ i księżyc nad CHYLONIĄ, jesteśmy w ORUNI, byliśmy w CHYLONI, dowiedzieliśmy się więcej o ORUNI i o CHYLONI. Ponieważ i ORUNIA, i CHYLONIA są nazwami części większych miast, bywają z nazwami tych miast łączone. Zgodnie z przepisami połączenia GDAŃSK-ORUNIA i GDYNIA-CHYLONIA musimy zapisywać z dywizem.
Źródło: [WUNMwP; NSPP; SO PWN]