Przymiotnik PACIERZOWY zachował się do dziś tylko w nielicznych połączeniach: stos PACIERZOWY lub kość PACIERZOWA (a niegdyś także: kolumna PACIERZOWA) to dawna nazwa kręgosłupa, natomiast rdzeń PACIERZOWY to ‘rdzeń kręgowy’. Forma PACIERZOWY to regularny przymiotnik od rzeczownika PACIERZ ‘modlitwa’. Dawniej jednak PACIERZ w formie liczby mnogiej PACIERZE miał również znaczenie ‘kręgosłup’. Wczesnym badaczom anatomii kręgi układające się jeden za drugim skojarzyły się z koralikami różańca, na który wówczas mówiono po prostu PACIORKI. I tak ciąg skojarzeniowy „kręgi – paciorki ‘koraliki’ – paciorki ‘różaniec’ – odmawianie różańca – odmawianie PACIERZY” zaowocował nowym, medycznym znaczeniem rzeczownika PACIERZ i powstaniem przymiotnika, który pozostał tylko we frazeologizmach.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWil, 954; ESJP, II, 482]