STEREOTYPIZACJA a STEREOTYPIA

STEREOTYPIZACJA i STEREOTYPIA to nie są synonimy, co więcej, każde z tych słów ma inne pochodzenie. STEREOTYPIZACJA pochodzi od STEREOTYPU rozumianego jako ‘uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości’. STEREOTYPIZACJA to ‘sprowadzanie czegoś do stereotypu, nadawanie czemuś cech stereotypu, a także nabieranie przez coś cech stereotypu’. Dokonujemy STEREOTYPIZACJI – czyli stereotypizujemy – to, co postrzegamy, a więc innych ludzi, grupy społeczne, zjawiska czy postawy. Pamiętajmy, że poprawnie powiemy i napiszemy, że stereotypizujemy wrogów lub przyjaciół, a nie, że stereotypizujemy „obraz wroga lub przyjaciela”.
STEREOTYPIA nie ma nic wspólnego z tym stereotypem, od którego pochodzi stereotypizacja. STEREOTYPIA – w polszczyźnie zapożyczenie z francuskiego stéréotypie – wiąże się znaczeniowo i etymologicznie z zupełnie innym STEREOTYPEM – pojęciem z zakresu psychiatrii, a także określeniem drukarskim. STEREOTYPIA to ‘wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, grymasów lub słów, występujące u chorych na schizofrenię’ (znaczenie to wiąże się ze STEREOTYPEM DYNAMICZNYM, czyli ‘występowaniem odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej kolejności’). STEREOTYPIA to również ‘technika wykonywania stereotypów’ (czyli metalowych lub gumowych form stanowiących odbicie składu typograficznego lub kliszy) oraz ‘dział drukarni lub zakład wykonujący stereotypy’. Starogreckie stereós oznacza ‘twardy, stężały’, a typos to ‘odcisk’.