SSAĆ ŁAPĘ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

Widzieliście kiedyś małego ssaka – kota, psa, fretkę lub innego zwierzaczka – który właśnie został oderwany od ssania matczynego cycusia? Taki maluszek otwiera pyszczek i szuka maminego sutka, a nie znajdując go, natrafia na własne łapki, trzymane przed nosem. Chwyta je więc i zaczyna ssać. Takie zachowanie było postrzegane jako objaw odczuwania głodu. Powstał więc zwrot SSAĆ ŁAPĘ o znaczeniu ‘głodować’, czasem rozszerzany do postaci SSAĆ ŁAPĘ z GŁODU. Znaczenie się również rozszerzyło, zmetaforyzowało, tak że powiedzenie SSAĆ ŁAPĘ może być używane zarówno w znaczeniu ‘głodować’, jak i ‘biedować; żyć w nędzy’. W dawnych słownikach znajdziemy również ten frazeologizm w postaci SSAĆ PALEC (o tym samym znaczeniu) – ludzkie dzieci bowiem ssą palce podobnie młode zwierząt ssą łapki – wszystkie są przecież ssakami.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; SFJP, II, 193]