SPOJLER i SPOILER
il. Paweł Jaroński
W tym przypadku możemy sobie wybrać wersję, która nam bardziej odpowiada, i pisać SPOJLER przez -j- lub SPOILER przez -i-, i to niezależnie od tego, w jakim znaczeniu używamy tego wyrazu. Do niedawna SPOJLER lub SPOILER był to wyłącznie termin techniczny stosowany w lotnictwie lub w motoryzacji. SPOJLER (SPOILER) to ‘ruchoma płytka na górnej powierzchni skrzydła samolotu, wysuwana prostopadle do kierunku lotu’ oraz ‘osłona samochodu zmniejszająca opór powietrza; też: element nadwozia zwiększający przyczepność pojazdu’. W takich znaczeniach zapożyczyliśmy ten wyraz w drugiej połowie XX w. Kilka lat temu ponownie sięgnęliśmy do zasobów leksykalnych angielszczyzny i po raz drugi sprowadziliśmy SPOILER do polszczyzny – tym razem jako wyraz potoczny, młodzieżowy, używany w znaczeniu ‘popsucie komuś przyjemności z oglądania filmu lub czytania książki poprzez wyjawienie mu zakończenia i tym samym zniwelowanie elementu zaskoczenia’ lub ‘nieumiejętne opowiedzenie dowcipu, niszczące jego wymowę i puentę’. I jeden, i drugi SPOILER (SPOJLER) pochodzą od tego samego słowa – angielskiego czasownika to spoil ‘niszczyć, psuć’, ale także ‘o dziecku: psuć, rozpieszczać’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SWO; NEP PWN; WSAP]