SONIA – SONI czy SONIA – SONII?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, z jaką SONIĄ mamy do czynienia. Nie chodzi oczywiście o to, czy ta konkretna SONIA jest sympatyczna czy niesympatyczna, ładna czy mniej ładna, duża czy mała. Chodzi o to, z jakim obszarem kulturowym owa SONIA się utożsamia, czyli do jakiego obszaru językowego należy imię owej osoby. Jeśli SONIA jest Słowianką: Polką, Rosjanką, Ukrainką, Białorusinką, Czeszką, Słowaczką czy Słowenką, Chorwatką lub Bośniaczką, to jej imię odmieniamy z jednym -i w zakończeniu: SONIA – SONI i wymawiamy [sońa] – [sońi] (tak jak łania [łańa] – łani [łańi]). Jeśli natomiast SONIA jest Brytyjką, Francuzką lub Niemką – albo Austriaczką, Szwajcarką, Kanadyjką, Amerykanką, Hiszpanką, obywatelką RPA bądź innych krajów niesłowiańskich – to jej imię odmieniamy z podwójnym -i w zakończeniu (a więc z -ii na końcu) i nieco inaczej wymawiamy: SONIA – SONII – fonetycznie [sońja] – [sońji] (tak jak Dania [dańja] – Danii [dańji]). A co zrobić, jeśli SONIA – dajmy na to Rosjanka – wyjechała do USA i zmieniła obywatelstwo? Jak w takim wypadku odmieniać jej imię? No cóż, można i tak, i tak – a nasz wybór będzie zarazem informacją, czy kładziemy nacisk na pochodzenie czy na obecną tożsamość danej osoby.

Źródło:

[SO PWN; NSPP; WSPP; RJP PWN; Baza CKS]