SIEDZIMY kamieniem – STOIMY murem

Ponieważ mury często bywają z kamienia wykonane, a siedzenie i stanie to w sumie podobne czynności, mylą nam się te powiedzenia i kontaminujemy je, czyli mieszamy konstrukcje dwóch frazeologizmów, zespalając je w jeden niepoprawny („siedzieć murem” lub „stać kamieniem za kimś”). Poprawnie mówimy i piszemy tylko: SIEDZIEĆ KAMIENIEM, czyli ‘siedzieć wytrwale w jednym miejscu, bez przerwy’ (a nie „bronić czegoś”), np. Zamierzasz przez całe wakacje siedzieć kamieniem w domu?; STAĆ / STANĄĆ MUREM za kimś, za czymś lub przy kimś, przy czymś, czyli ‘zdecydowanie opowiadać się za kimś, nieustępliwie bronić czegoś’ (a nie „cały czas pozostawać przy kimś, pilnować kogoś”), np. Cała klasa stanęła murem za Tomkiem i pani dyrektor musiała się ugiąć.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]