SERDECZNE WNĘTRZNOŚCI
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Niech nas nie zniesmaczają WNĘTRZNOŚCI skojarzeniami swymi, gdyż zaledwie parę wieków temu wyraz ten oznaczał nie tylko ‘trzewia’, lecz także ogólnie ‘wnętrze istoty żywej’, a nawet szczegółowo ‘serce jako siedziba uczuć i wzruszeń’ (to, co dziś nazywamy również WNĘTRZEM człowieka) oraz ‘siła witalna’. Piękne przykłady takiego użycia znajdziemy w słowniku Lindego: „Jestże dosyć zimny, twardy i bez wnętrzności człowiek, któryby zabronił drugiemu płakać na to, co mu dolega?” „Bóg widzi serce i wnętrzności ludzkie!”.
Źródło: [SJP L, VI, 364; SEJP Bor, 705; USJP]