To nie pojednanie, ale coś wręcz przeciwnego: ROZBRAT to ‘rozłam; niezgoda; odejście od czegoś’. Frazeologizm BRAĆ ROZBRAT Z CZYMŚ, Z KIMŚ oznacza ‘rozstawać się z kimś, porzucać coś’ albo ‘przestawać się czymś interesować’. Niepoprawne jest używanie tego połączenia w znaczeniu ‘dochodzić do porozumienia z kimś; wreszcie zacząć się czymś interesować’, np. nie: „Może już pora, żebyś wziął rozbrat z pracą domową”, TYLKO: Może już pora, żebyś zainteresował się swoją pracą domową ALBO: Może już pora, żebyś wziął rozbrat z własnym lenistwem.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP]