Możemy PARTYCYPOWAĆ w kosztach jakiegoś przedsięwzięcia, a także w zyskach, jakie ono przyniesie. Nie możemy jednak partycypować ani w samym przedsięwzięciu, ani w spotkaniu, ani w imprezie integracyjnej, ani w jakichś zajęciach. PARTYCYPOWAĆ ma bowiem znaczenie ‘ponosić wspólnie z kimś koszty jakiegoś przedsięwzięcia’ oraz ‘mieć udział w zyskach’. PARTYCYPOWAĆ nie oznacza natomiast ‘brać w czymś udział, uczestniczyć w czymś‘. Poprawnie powiemy więc i napiszemy: Partycypowaliśmy w kosztach imprezy integracyjnej i uczestniczyliśmy w tej imprezie; Braliśmy udział w tym spotkaniu, ale nie partycypowaliśmy w kosztach przygotowań; Dzięki tej wpłacie będziecie mogli partycypować w zyskach z inwestycji.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP]