Różna pisownia, bo różne znaczenie i – co ważniejsze – różne pochodzenie. OPACZNIE wiąże się etymologicznie z wyrażeniem NA OPAK: opak > opaczny > OPACZNIE ‘odwrotnie, na opak, inaczej niż trzeba’. NIEOPATRZNIE pochodzi od dawnego imiesłowu OPATRZNY, który z kolei powstał od czasownika OPATRZYĆ – OPATRZYĆ jak PATRZYĆ i PATRZEĆ: patrzyć > opatrzyć ‘obejrzeć; zadbać’ > opatrzny ‘przezorny, dbały’ > nieopatrzny ‘nieostrożny, niebaczny’ > NIEOPATRZNIE ‘nieostrożnie, bez namysłu, bez rozwagi’.
Źródło: [ESJP, II, 306, 414, 416; USJP; NSPP]