Jaką mają poprawną postać i co oznaczają te wyrazy, wyglądające jak imiona kocich bliźniąt? Obie wersje – żeńska i męska – są poprawne. ODSETKA to ‘procent od kapitału’. Zwykle pojawia się w liczbie mnogiej (mówimy, że ktoś żyje z odsetek, spłaca odsetki, ale możemy też powiedzieć, że ktoś odkłada po jednej odsetce). ODSETEK to albo to samo co ODSETKA, czyli ‘procent od kapitału’ (a więc poprawne będzie również powiedzenie, że ktoś żyje z odsetków i odkłada po jednym odsetku, chociaż takich form się niemal nie używa), albo po prostu ‘procent’ – w tym znaczeniu wyraz ten jest najczęściej spotykany (mówimy o spadku odsetka gruntów rolnych, o odsetku ludności miejskiej, o tym, że odsetek czegoś lub kogoś się zwiększył lub zmniejszył). Pamiętajmy tylko, żeby – decydując się na ODSETKĘ lub ODSETEK w zn. ‘procent od kapitału’ – konsekwentnie używać w całym tekście wybranej formy rodzajowej.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]