Poprawnie mówimy i piszemy ODMIENNY OD czegoś, ODMIENNY OD kogoś (a nie: odmienny „jak coś”, nie: odmienny „niż ktoś”). Połączenie BYĆ ODMIENNYM ma taką samą składnię jak przymiotnik RÓŻNY i jak czasowniki RÓŻNIĆ SIĘ i ODRÓŻNIAĆ SIĘ. Poprawnie powiemy więc i napiszemy: Był tak ODMIENNY OD otoczenia, odróżniał się OD rówieśników, zresztą różnił się OD innych pod każdym względem i zawsze miał ODMIENNY OD wszystkich sposób patrzenia na świat.
Źródło: [SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; SO PWN]