Odmieniamy skrótowce typu IKEA, EFTA

Skrótowce typu IKEA czy EFTA mogą pozostać nieodmieniane, tzn. możemy i napisać, i powiedzieć „Zapraszamy do IKEA”, „Znalazł pracę w EFTA”, choć dla polskiego odbiorcy, przyzwyczajonego do odmieniania wyrazów, taka forma może wyglądać i brzmieć nie najlepiej. Dlatego też skrótowce te możemy również odmieniać. Sposób odmiany reguluje zasada [229] 8. SO PWN. Zgodnie z tą zasadą – jeśli odmieniamy omawiane skrótowce – możemy wybrać jeden z dwu wariantów: a) albo: IKEA, IKE-i, IKE-ę, IKE-ą, w IKE-i; EFTA, EFT-y, Efcie, EFT-ę, w Efcie (czyli traktujemy ostatnią literę skrótowca tak, jakby była końcówką fleksyjną, a w pozostałej części skrótowca zachowujemy zapis wersalikami, natomiast w tych przypadkach, w których modyfikacji ulega większa część skrótowca – tak jak w formie ‘Efcie’ – stosujemy zapis taki, jak w nazwie własnej); b) albo: Ikea, Ikei, Ikeę, Ikeą, w Ikei; Efta, Efty, Efcie, Eftę, w Efcie (czyli cały skrótowiec zapisujemy i odmieniamy tak jak typową nazwę własną).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]