Odmieniamy nazwiska: pan LATAŁŁO – o panu...

Poprawnie odmienimy: pan Latałło – pana Latałły, panu Latalle, pana Latałłę, z panem Latałłą, o panu Latalle, tak samo jak: Jagiełło, Jagiełły, Jagielle, Jagiełłę, z Jagiełłą i o Jagielle. Nazwiska zakończone w M. lp. na –łło odmieniają się jak rzeczowniki żeńskie, a w C. i Msc. lp. wymieniają podwojone ł (-łł-) na podwojone l (-ll-) zarówno w zapisie, jak i w wymowie. Pamiętajmy, że są to nazwiska odmienne i dlatego też powinny być odmieniane – pozostawienie ich bez odmiany jest błędem fleksyjnym.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]