Jak odmienić męskie nazwisko Bly? Wszystko zależy od tego, jak nazwisko Bly jest wymawiane, a więc od tego, czy jest to nazwisko polskie, angielskie, francuskie czy jeszcze inne. Nazwisko o takiej postaci najprawdopodobniej jest nazwiskiem obcym. Jeśli jest to nazwisko angielskie lub amerykańskie (co jest najbardziej prawdopodobne), to należy je wymawiać [blaj] i odmieniać: Bly, Blya, Blyowi, z Blyem, o Blyu (jak May, Maya, mayowi itd.). Jeśli jest to nazwisko francuskie (co również jest prawdopodobne), to należy je wymawiać [bli] i odmieniać: Bly, Bly'ego, Bly'emu, z Blym, o Blym. Jeśli jednak jest to nazwisko polskie (co jest dość mało prawdopodobne, ale nie wykluczone), wymawia się je [bly] i odmienia: Bly, Blego, Blemu, z Blym, o Blym (jak Newerly, Newerlego, Newerlemu itd.).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]