ODDZIAŁUJE – ODDZIAŁYWA

Poprawnie mówimy i piszemy, że ktoś lub coś ODDZIAŁUJE albo ODDZIAŁYWA na kogoś czy na coś. ODZIAŁYWA to forma rzadsza, obecnie nieczęsto spotykana, ale poprawna i właściwa. Niepoprawne jest natomiast łączenie tych form i tworzenie kontaminacji „oddziaływuje”. Podobnie tworzymy imiesłów przysłówkowy współczesny i imiesłów przymiotnikowy czynny, a więc tylko: ODDZIAŁU+J+ĄC = ODDZIAŁUJĄC lub: ODDZIAŁYWA+J+ĄC = ODDZIAŁYWAJĄC – i odpowiednio: ODDZIAŁUJĄC > ODDZIAŁUJĄCY lub ODDZIAŁYWAJĄC > ODDZIAŁYWAJĄCY. Nie mieszamy tych form i nie tworzymy niewłaściwej „oddziaływujący”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]