MYSZKA pręży MUSKUŁY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

Wiecie, że MUSKUŁ jest mysim krewnym? No, może tak nie do końca, choć z mysim rodem wiele go łączy. Ale po kolei… MUSKUŁ to ‘mięsień tworzący przy skurczu widoczne na ciele uwypuklenie, zwłaszcza na ramionach i nogach’, w każdym razie tak brzmi jego słownikowa definicja. Słowo MUSKUŁ to skrócenie i spolszczenie łacińskiego rzeczownika musculus, którego medycy od dawien dawna używali w takim samym znaczeniu. Obok łacińskiego terminu MUSCULUS funkcjonował również – od połowy XVI w. – przyswojony MUSZKUŁ, a od XIX w. – dzisiejszy MUSKUŁ. Co to wszystko ma wspólnego z myszami? Otóż łaciński MUSCULUS to zdrobnienie od mus ‘mysz’. Musculus to po łacinie ‘myszka’ (a ponieważ jest rodzaju męskiego, możemy powiedzieć „myszek”). Już Pliniusz używał jednak słowa musculus również w przenośnym znaczeniu ‘mięsień, muskuł’. Być może ruch i kształt mięśni napinanych pod opaloną skórą skojarzyły się starożytnym z ruchem i kształtem myszy poruszającej się pod tkaniną, myszkującej sobie w poszukiwaniu ziarna lub resztek lukullusowej uczty. 

Źródło:

[ESJP, II, 227; SŁP, III, 562; SWO PWN; USJP]