MEDZIUGORIE, MEDJUGORJE...?

Postać nazwy hercegowińskiej miejscowości budzi tyleż wątpliwości, co i prawdziwość objawień maryjnych, z których sama miejscowość jest znana. Bośniacka, chorwacka i serbska – a więc oryginalna – postać nazwy to Međugorje. Oficjalna polska wersja nazwy, ustalona i zalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG), to: MEDZIUGORIE – z trójznakiem dzi w środku i -ie w zakończeniu. W nieoficjalnych tekstach polskich możemy również stosować inny, znacznie częściej spotykany zapis: MEDJUGORJE – przez dj w środku i -je w zakończeniu. Za błędne należy uznać wszelkie inne formy zapisu, a więc: „Medziugorje”, „Medjugorie”, „Miedziugorie”, „M’edjugorje” itp. Formy MEDZIUGORIE, MEDJUGORJE są odmienne i powinny być odmieniane: do MEDZIUGORIA / do MEDJUGORJA, w MEDZIUGORIU / w MEDJUGORJU, choć dopuszczalne jest również pozostawienie ich w postaci nieodmienionej: do Medziugorie, w Medziugorie / do Medjugorje, w Medjugorje.
Źródło: [SO PWN; KSNG: UWPNGŚ, 106; Baza CKS]