Cóż to za forma – to CI? Czy to forma zaimka tak jak CIĘ czy TOBIE? Czy powinniśmy ją zapisać wielką literą tak jak w bezpośrednim zwrocie do adresata „Daję Ci ten oto pierścień”? Nie – forma CI ze zwrotu „Masz ci los!” to partykuła, a nie zaimek, i zawsze zapisujemy ją małą literą: Masz ci los! Mój ci on! A to ci dopiero! Ja ci jeszcze pokażę!
Źródło: [NSPP; SO PWN]