Kiedy POPULARNY nie jest popularny...

Kiedy POPULARNY nie jest popularny...
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
„Na popularnej uliczce, znanej jedynie miejscowym...” – czytamy w pewnej niskonakładowej lokalnej gazecie i czujemy, że coś jest nie w porządku. Czy coś, co jest POPULARNE, może być znane jedynie miejscowym? POPULARNY miał dawniej dwa znaczenia: ‘przeznaczony dla masowego odbiorcy; przystępny’ (np. popularne wydania literatury pięknej) i ‘powszechnie znany’ (od łacińskiego popularis ‘ludowy’). Pod wpływem angielskiego odpowiednika popular uzyskał w II połowie XX w. jeszcze inne znaczenie ‘mający na celu przede wszystkim dostarczanie rozrywki i przyjemności’ (w tym znaczeniu zwykle pojawia się jako przydawka gatunkująca: muzyka popularna, kultura popularna). Pod wpływem angielszczyzny POPULARNY stał się także jeszcze bardziej popularny... Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to słowo-wytrych i że nie każdy przymiotnik można nim zastąpić. A w cytowanym na samym początku fragmencie zdania lepiej byłoby napisać: Na uliczce, znanej jedynie miejscowym lub: Na uliczce popularnej jedynie wśród miejscowych...
Źródło: [SJP PWN, SJP Dor; USJP; PWN Oxford]