Kiedy HOŁDUJEMY czemuś, a kiedy HOŁDUJEMY coś

Kiedy HOŁDUJEMY czemuś, a kiedy HOŁDUJEMY coś 
Czasownik HOŁDOWAĆ to derywat utworzony od rzeczownika HOŁD i aż trzy znaczenia, a w każdym z nich ów HOŁD pojawia się w innej funkcji.  
Najczęściej używamy czasownika HOŁDOWAĆ w znaczeniu ‘opowiadać się za czymś, być zwolennikiem czegoś’. Kiedy HOŁDUJEMY czemuś, oznacza to, że jesteśmy wyznawcami lub gorącymi zwolennikiem czegoś (a więc w pewien sposób składamy hołd temu czemuś), np. „W przyśpieszonym świata zmiennego obrocie cichej prawdzie hołduję i starej prostocie” – pisał Kazimierz Brodziński sto pięćdziesiąt lat temu. Obecnie HOŁDUJEMY raczej rozmaitym przyjemnościom niż wartościom czy zasadom. 
HOŁDOWAĆ ma również dwa znaczenia historyczne: „czynne” i „bierne”: ‘składać hołd; stawać się czyimś poddanym’ i ‘przyjmować hołd; czynić kogoś lub coś poddanym’. W pierwszym z nich – chronologicznie pierwszym i podstawowym – HOŁDUJE się komuś lub czemuś, w drugim – wtórnym – HOŁDUJE się kogoś lub coś: Galia miała hołdować Cezarowi, ale na szczęście znalazła obrońców w osobach Asterixa i Obelixa, którzy nie chcieli hołdować Cesarstwu Rzymskiemu. A cesarz miał wielką ochotę hołdować Galię i galijskich władców.  
 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SJP PWN; SJP Dor; USJP]