Kiedy APOSTROF w odmianie NAZWISK?

APOSTROFU używamy w odmianie nazwisk w trzech wypadkach: 1) kiedy nazwisko w M. lp. kończy się na tzw. NIEME -e, np.: Cruise – Cruise’a, Gere – Gere’a, Hollande – Hollande’a (dotyczy głównie nazwisk angielskich i francuskich); 2) kiedy nazwisko w M. lp. kończy się na NIEME -es, np.: Descartes – Descartes’a, Delibes – Delibes’a (dotyczy głównie nazwisk francuskich); 3) kiedy nazwisko w M. lp. kończy się na –ais wymawiane jako akcentowane [E], np. Rabelais – Rabelais’go (dotyczy głównie nazwisk francuskich). UWAGA! APOSTROF zapisujemy w odmianie tych trzech typów nazwisk we wszystkich przypadkach fleksyjnych, ale bez Msc. lp.! Prawie wszystkie INNE NAZWISKA odmieniamy BEZ APOSTROFU!
Źródło: [NSPP, WSPP, SO PWN]