KAŻDY to zaimek, którego nie w każdym kontekście można użyć. Trzeba pamiętać, że KAŻDY łączy się w zasadzie tylko z wyrazami w liczbie pojedynczej. Z formami liczby mnogiej łączymy zaimek WSZYSCY, WSZYSTKIE. Możemy powiedzieć zatem: W każdej sytuacji..., ale nie: „w każdych sytuacjach” (poprawnie: we wszystkich sytuacjach); Każdy pies powinien mieć swojego człowieka, ale nie: „każde psy powinny mieć swoich ludzi” (poprawnie: wszystkie psy powinny mieć swoich ludzi). Wyjątek stanowią rzeczowniki plurale tantum, czyli takie, które po prostu nie mają form liczby pojedynczej i „od urodzenia” występują w liczbie mnogiej – takie rzeczowniki łączą się z zaimkiem KAŻDY, nie łączą się natomiast z zaimkiem WSZYSCY, WSZYSTKIE. Mówimy i piszemy więc: W każde wakacje muszę wyjechać na Mazury, a w każde ferie – na narty (a nie: „we wszystkie wakacje”, „we wszystkie ferie”).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]