Jeden JAKIŚ – kilku JAKICHŚ

JAKIŚ to taki szczególny wyraz – zaimek, który ma fleksję wewnętrzną, czyli: odmieniamy go, ale nie z końcowym -ś, końcówki fleksyjne znajdują się zawsze przed -ś. Podobnie odmienia się jeszcze kilka zaimków: coś, ktoś, czyjś, któryś, ileś. Dla obcokrajowców to niepojęte, dla nas tak oczywiste, że nawet tego nie zauważamy – ale przez to czasem popełniamy błędy. Formy JAKIŚ używamy w liczbie pojedynczej, a formy JAKICHŚ – w liczbie mnogiej: jeden JAKIŚ – kilku JAKICHŚ. W liczbie mnogiej nie ma formy JAKIŚ! Tu jest JAKIŚ człowiek – Są tu jacyś ludzie; Widziano tu JAKICHŚ (nie: jakiś) ludzi – Siedzimy tu już JAKIŚ czas, chyba od JAKICHŚ dwóch, trzech godzin...Weź JAKIŚ długopis i napisz – Nie masz tu JAKICHŚ lepszych długopisów? Czy jest tu JAKIŚ kierownik? – Panie szefie, ta pani poszukuje JAKICHŚ kierowników!
Źródło: [SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; SO PWN]