Jak sobie POŚCIELESZ, tak się WYŚPISZ

Jak sobie POŚCIELESZ, tak się WYŚPISZ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Taka właśnie jest poprawna i staranna postać przysłowia oznaczającego, że to od nas samych zależy, jakie sobie stworzymy warunki. Dlaczego POŚCIELESZ, a nie pościelisz? Powiedzenie JAK SOBIE POŚCIELESZ, TAK SIĘ WYŚPISZ to stosunkowo stare przysłowie. W połowie XX w. za poprawny uznawano tylko czasownik POSŁAĆ, od którego poprawnie utworzona forma 2. os. lp. czasu przeszłego to właśnie POŚCIELESZ. Forma POŚCIELISZ (z tematycznym -i-), utworzona od czasownika POŚCIELIĆ, jeszcze w I wydaniu „Nowego słownika poprawnej polszczyzny” z 1999 r. traktowana była jako błąd. Współcześnie i forma POŚCIELISZ, i sam czasownik POŚCIELIĆ są uznawane za potoczne odpowiedniki starannych: POŚCIELESZ i POSŁAĆ.
Źródło: [NSPP; NSPP [I], 720; WSPP; SPP; SO PWN; SJP PWN; SFJP S, I, 730]