Czasownik WYSIADAĆ ma kilka znaczeń: neutralne ‘opuszczać środek lokomocji’ (wysiadamy z tramwaju) i potoczne ‘przestawać działać, psuć się, zaczynać źle funkcjonować’ (alternator wysiada; teraz wysiada ci wątroba, potem pójdą nerki i koniec), a także ‘przestawać radzić sobie z czymś, stawać się słabym’ (ja już wysiadam, nie dam rady dłużej tak zasuwać!). Mamy także frazeologizm KTOŚ, COŚ WYSIADA PRZY KIMŚ, PRZY CZYMŚ, czyli ‘ktoś, coś wypada gorzej niż ktoś inny, coś innego’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]