Zaleca się pisanie małymi literami: dzień wagarowicza, bo nie jest to przecież nazwa święta, tylko określenie zwyczaju – oczywiście nagannego zwyczaju! – opuszczania lekcji w pierwszy dzień wiosny.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]