Oba określenia są tak samo poprawne – żadne z nich nie jest ani ciut-ciut lepsze czy gorsze od drugiego. Poprawnie zatem: zapisujemy wyraz DUŻĄ LITERĄ albo: zapisujemy wyraz WIELKĄ LITERĄ, każdy wyraz nazwy firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji zaczyna się DUŻĄ LITERĄ albo: każdy wyraz nazwy firmy, przedsiębiorstwa czy instytucji zaczyna się WIELKĄ LITERĄ. Pewien kłopot poprawnościowy mogą sprawiać jedynie konstrukcje składniowe, w których pojawiają się określenia DUŻA LITERA i MAŁA LITERA. Poprawnie powiemy i napiszemy, że jakiś wyraz piszemy DUŻĄ LITERĄ lub WIELKĄ LITERĄ (czyli użyjemy formy narzędnika) lub że jakiś wyraz piszemy OD DUŻEJ LITERY lub OD WIELKIEJ LITERY (czyli użyjemy przyimka od i formy dopełniacza). Niepoprawna jest natomiast konstrukcja wzorowana na rosyjskiej: „z dużej / z wielkiej litery” (tak jak: c большой буквы [s bolszoj bukwy]).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]