Może się CZARNOKSIĘŻNIK kojarzyć z krainą Oz… albo z Angmarem, albo z Archipelagiem – tak czy inaczej ma konotacje raczej literackie niż fizycznogeograficzne. A jednak można CZARNOKSIĘŻNIKA skojarzyć również z określonym miejscem na ziemi, i to całkiem blisko nas: ojczyzną CZARNOKSIĘŻNIKA są bowiem Czechy, ściślej rzecz biorąc: językową ojczyzną wyrazu CZARNOKSIĘŻNIK jest czeszczyzna. CZARNOKSIĘŻNIK to słowo notowane od drugiej połowy XVI w. Jest kalką dawnego czeskiego określenia černoknižník, które współcześnie ma postać černokněžník (przekształcenie, będące upodobnieniem, dokonało się pod wpływem innego czeskiego wyrazu – kněžstwo – oznaczającego ‘kler katolicki’). Polski wyraz CZARNOKSIĘŻNIK utworzony został od połączenia CZARNE KSIĘGI, a CZARNE KSIĘGI to oczywiście nic innego jak księgi służące do czarnej magii.

Źródło:

[SJP PWN; USJP; ESJP, I, 215; SCP]