BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA

BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA
il. Karolina Sroka

To właśnie dzięki temu należącemu już do klasyki filmowi z 1977 r. w reżyserii Stevena Spielberga określenie BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA weszło do języka ogólnego. Tytuł filmu nawiązuje do opracowanej w latach 60. XX w. klasyfikacji spotkań z przybyszami z kosmosu. Klasyfikację tę – jako część projektu Blue Book – stworzył i opracował Josef Allen Hynek, urodzony przed I wojną światową, nieżyjący już, niestrudzony amerykański badacz UFO. Chociaż w samym filmie nigdy nie pojawia się wytłumaczenie tytułu, nietrudno odgadnąć, że BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO STOPNIA to bezpośredni kontakt z obcą formą życia. „Mniej bliskie” są spotkania drugiego i pierwszego stopnia, jak je określał w swoich badaniach J.A. Hynek: spotkanie drugiego stopnia to odkrycie dowodów potwierdzających wizytę obcych form życia na Ziemi, a spotkanie pierwszego stopnia to jedynie zobaczenie UFO. (Notabene J.A. Hynek był także konsultantem wytwórni Columbia Pictures i wystąpił w tytułowym filmie, pojawiając się w jego ostatniej scenie).

Źródło:

[SJP PWN; J. A. Hynek, The UFO Experience: A scientific inquiry, Henry Regnery Company 1972].