Czy wiecie, że zaimek TA to taki ginący gatunek? On jeden jedyny zachował do dziś w BIERNIKU końcówkę rzeczownikową – wszystkie inne zaimki pod tym względem już dawno upodobniły się do przymiotników. Pomóżmy maleństwu przetrwać – bo tylko my, użytkownicy polszczyzny, możemy to zrobić – i piszmy, i mówmy: TĘ (a nie: tą): proszę TĘ dużą paczkĘ; sprzedam TĘ działkę; widziałeś TĘ fajną dziewczynĘ spod piątki?; jak ja lubię TĘ naszą stolicĘ! I pamiętajmy, że forma „tą” w B. jest dopuszczalna, a nie poprawna, i to jedynie w mowie potocznej, czyli gdy rozmawiamy swobodnie z bliską osobą. PISZEMY ZAWSZE tylko: TĘ dziewczynĘ! – niezależnie od tego, czy to tekst oficjalny czy nieoficjalny, czy to artykuł, notatka, ogłoszenie, post na FB, e-mail czy zwykły SMS.
Źródło: [SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; SO PWN]