Współczesne znaczenie wyrazu ZŁODZIEJ powstało poprzez zawężenie wcześniejszego znaczenia tego słowa. ZŁODZIEJ dawniej był to ‘ten, kto źle czyni (dzieje zło)’, czyli ZŁOCZYŃCA (podobnie jak dobrodziej oznaczał dobroczyńcę). Należy przypuszczać, że od prawieków najpowszechniejszym, a zarazem dotkliwie odczuwanym przez poszkodowanego, „złem” czynionym przez bliźniego była właśnie kradzież – ordynarna, pospolita kradzież. I zapewne dlatego znaczenie słowa ZŁODZIEJ zawęziło się do ‘grabieżca, rabuś’: ZŁODZIEJ ‘ten, kto czyni źle, złoczyńca’ > ‘złoczyńca, który kradnie’.
Źródło: [SEJP; 741; SJP PWN; USJP]