Najpowszechniejsze dzisiaj znaczenie ‘baseny z wodą z gorących źródeł’ to jedno z najnowszych zapożyczeń w polszczyźnie. Do niedawna TERMY występowały w polszczyźnie wyłącznie w znaczeniu historycznym ‘w starożytnym Rzymie: publiczne łaźnie składające się z pomieszczeń do kąpieli oraz z pomieszczeń do odpoczynku i ćwiczeń gimnastycznych’ (definicja za: „Uniwersalny słownik języka polskiego”, Warszawa 2003). TERMA – rzeczownik mający formy zarówno liczby pojedynczej, jak i liczby mnogiej – miał i dalej ma znaczenie ‘zbiornik z wbudowanym grzejnikiem, przeznaczony do ogrzewania wody’. Obok niego jest jeszcze termin geologiczny TERMA o znaczeniu ‘źródło, otwór wiertniczy lub inne wyrobisko, z którego wypływająca woda ma temperaturę wyższą od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze’. Teoretycznie od tego znaczenia mogłoby powstać na gruncie polszczyzny znaczenie rzeczownika TERMY ‘baseny z wodą z gorących źródeł’, ale jednak stało się inaczej, znaczenie to zapożyczyliśmy, bo i same obiekty – zespoły basenów, saun, zjeżdżalni itp. – zostały przez nas „zapożyczone”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]